خانه / عسل پاییزه

عسل پاییزه

نام هایی مانند عسل پاییزه و عسل بهاره به عسل هایی اطلاق می شوند که در این فصل ها برداشت شده اند. عسل بهاره معمولا در اواخر بهار و اوایل تابستان برداشت شده و عسل پاییزه هم عسل هایی هستند که در اوایل پاییز برداشت شده اند.

خریدار مرغوبترین عسل پاییزه

عسل چندگیاه مرغوب

اگر خریدار انواع عسل طبیعی هستید، به احتمال قوی نام عسل پاییزه را شنیده اید. بسیاری از این عسل ها را که در فصل پاییز برداشت می شوند، می توان مرغوبترین نوع عسل ایران دانست. عسل پاییزه از جمله مرغوبترین عسل های طبیعی بوده که زمان برداشت آن در اوایل پاییز صورت …

توضیحات بیشتر »
اینستاگرام تلگرام