خانه / عسل بهار نارنج

عسل بهار نارنج

عسل های طبیعی که در مناطق خاصی از ایران به تولید می رسند بسته به پوشش گیاهی آن منطقه می توانند به نام خاصی شناخته شوند. به عنوان مثال عسل بهار نارنج از مناطقی برداشت می شود که غالب گیاهان آن منطقه را درخت بهار نارنج تشکیل داده است.

موجود نیست

با عرض پوزش ، هیچ برگه ای برای درخواست شما پیدا نشد.شاید اگر جست و جو کنید به نتیجه برسید.

اینستاگرام تلگرام